Spelar namnet Postkaka eller posttårta någon roll?

Kärt barn har många namn, brukar det heta. Postkakans olika bakverk kallas både för kakor och tårtor, men vad är det egentligen för skillnad på dem? Att skilja på en kaka och en tårta är inte alltid helt enkelt, då grundprincipen för bakverken är desamma. Som oftast består de av sockerkaksbotten eller något motsvarande. En tårta fylls ofta på med garnering och består av olika lager, men det kan även en kaka göra. Så vad är egentligen rätt? Bör det heta postkaka eller posttårta?

Både kaka och tårta är söta bakverk för flesta personer. Skillnaden mellan orden har främst att göra med vad vi associerar dem till. En kaka kan man äta till eftermiddagsfika en helt vanlig arbetsdag, medan tårta för de flesta är något man äter vid speciella tillfällen, så som födelsedagar. Tårtor associerar många också med flera lager, ljus och/eller andra dekorationer. Dessutom brukar tårtor ofta vara större än kakor.

Utifrån resonemanget ovan kan man säga att Postkakans bakverk både kan tas för kakor och tårtor. De är relativt små och platta samt enkla i sin utformning – likt en kaka – men samtidigt har många av dem flera lager och man kan dessutom välja att lägga till extra dekoration – likt en tårta. Vad som egentligen gör våra bakverk till en tårta eller en kaka kan därför främst ha att göra med i vilket syfte och för vilket tillfälle du köper den. Om du och dina kollegor ska äta den till en kopp kaffe kanske du kallar den en kaka, medan den du köper till din mamma på mors dag lika gärna kan benämnas som en tårta.

Du kan med andra ord själv välja vad du ska kalla bakverket i din beställning – Postkaka eller Posttårta – det är en del av Postkakans unika koncept.